RODO

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA KLIENTÓW STUDIA FOBIA
JAKICH ZAGADNIEŃ DOTYCZĄ ZASADY?

DANE OSOBOWE – dane osoby, która może zostać zidentyfikowana dzięki wykorzystaniu tych danych

DANE OSOBOWE SZCZEGÓLNEJ KATEGORII – dane dotyczące stanu zdrowia

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych)

KLIENT – każda osoba, która korzysta lub korzystała z naszych usług

KTO JEST ADMINISTRATOREM MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem twoich danych osobowych jest Studio Tatuażu Fobia z siedzibą w Żarach, Plac Wyszyńskiego 1
JAK MOGĘ SIĘ Z WAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE MOICH DANYCH?

Dla klientów, którzy chcieliby się z nami skontaktować w sprawie danych osobowych podajemy adresy: studiofobia@gmail.com oraz
Fobia, Pl. Wyszyńskiego 1, 68-200 Żary (z dopiskiem „Dane osobowe”).
Z JAKICH MIEJSC POZYSKALIŚCIE MOJE DANE OSOBOWE?

Dane osobowe uzyskujemy tylko i wyłącznie bezpośrednio od klienta. Podajesz nam swoje dane wypełniając dokumenty niezbędne do przeprowadzenia zabiegów w naszym studio.
CZY MUSZĘ PODAĆ SWOJE DANE OSOBOWE?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak jest całkowicie niezbędne w celu właściwego i bezpiecznego wykonywania przez nas oferowanych usług, tym samym niepodanie wnioskowanych danych może stanowić powód odmowy wykonania usług.
W JAKIM CELU PRZETWARZACIE MOJE DANE OSOBOWE?

Dane osobowe naszych Klientów wykorzystujemy w celu świadczenia naszych usług i komunikacji z nimi związanej. W tym również rejestracji wizyt, informowania o naszej ofercie i promocjach.
Dane osobowe o szczególnej kategorii, będące danymi dotyczącymi stanu zdrowia wykorzystujemy wyłącznie w celu zapewnienia bezpiecznego świadczenia usług. Dane te są niezbędne do oceny możliwości i sposobu wykonania danej usługi w najlepszym interesie Klienta i z troską o jego bezpieczeństwo.
CZY MOJE DANE OSOBOWE SĄ BEZPIECZNE?

Dokładamy wszelkich starań, aby dane osobowe naszych Klientów były bezpieczne. Nie przekazujemy danych osobom trzecim.
KTO JEST ODBIORCĄ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Odbiorcą danych osobowych jest Studio Fobia, oraz pracownicy, którym te dane będą niezbędne do wykonania usługi. Nie sprzedajemy Twoich danych, nie udostępniamy komercyjnie Twoich danych podmiotom trzecim.
W JAKIM ZAKRESIE PRZETWARZANE SĄ MOJE DANE?

W dokumentach niezbędnych do świadczenia usług pozyskujemy takie dane jak: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, telefon kontaktowy. Dodatkowo wypełniana jest również ankieta dotycząca stanu zdrowia.
JAK DŁUGO PRZETWARZACIE MOJE DANE OSOBOWE?

Maksymalny okres przetwarzania to 10 lat od ostatniego zabiegu.
W JAKI SPOSÓB PRZETWARZACIE DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych RODO.
CZY MOGĘ USUNĄĆ MOJE DANE OSOBOWE?

Jeżeli wyraziłeś zgodę, możesz wycofać ją w dowolnej chwili. Aby dokonać wycofania zgody napisz do nas – e-mail: studiofobia@gmail.com lub listownie Fobia, Pl. Wyszyńskiego 1, 68-200 Żary, z dopiskiem „Dane osobowe”. Od czasu wycofania zgody może minąć pewien czas, zanim zgłoszenie zostanie przyjęte. Pamiętaj, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
JAKIE MAM PRAWA W ZWIĄZKU Z MOIMI DANYMI OSOBOWYMI?

Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
Prawo do poprawiania i uzupełniania danych osobowych
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Prawo do żądania usunięcia danych