Regulamin studia

• Klient zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem.

• Termin tatuowania jest określany po wpłaceniu zadatku, który można wpłacić osobiście w studiu lub przelewem na konto bankowe. Na wpłatę zadatku na konto bankowe studio oczekuje 48h. Po tym okresie zarezerwowany termin tatuowania zostaje anulowany. Klient otrzymuje potwierdzenie wpłacenia zadatku.

• Klient zobowiązany jest do wypełnienia zgody na tatuowanie.

• Projekt tatuażu przedstawiany jest w dzień tatuowania, ewentualnie po ustaleniu kilka dni przed terminem.

• Klient podczas tatuowania nie może być pod wpływem alkoholu i/lub innych środków odurzających.

• Jeżeli tatuator wyrazi zgodę klient może przyprowadzić osobę towarzyszącą lecz będzie ona przebywać w poczekalni.

• Klient zostaje poinformowany jak należy pielęgnować oraz dbać o tatuaż i jest zobowiązany do stosowania się do zaleceń tatuatora. Klient otrzymuję ulotkę zawierająca zasady pielęgnacji tatuażu.

• Termin tatuowania można zmienić maksymalnie na tydzień przed umówioną datą tatuowania.

• Nie pojawienie się na termin tatuowania skutkuje utratą zadatku. Podczas zapisywania się na nowy termin tatuowania opłata za tatuaż jest pobierana z góry.

• Tatuator ma prawo do zmiany terminu spotkania jeżeli uzna, iż tatuaż jest niedostatecznie wygojony lub pojawiły się zmiany na ciele uniemożliwiające prawidłowe wykonanie go.

• Studio wykonuje zabiegi osobom pełnoletnim. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest obecność prawnego opiekuna. Dopuszcza się pisemną zgodę.

• Tatuator może przerwać zabieg w przypadku pogorszenia się samopoczucia klienta lub wystąpienia zmian naskórnych, które mogą wpłynąć na tatuaż.

• Tatuator bez podania przyczyny ma prawo odmówić wykonania tatuażu.

• Wpłacenie zadatku jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Zadatek w każdym przypadku jest bezzwrotny.

• W przypadku rezygnacji z terminu tatuowania zadatek przepada.

• W studiu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu lub innych środków odurzających.

• Zabrania się przyprowadzania zwierząt.